سهیل اعرابی از رنو می‌گوید: هفت اشتباه رایج در پروژه‌های شخصی‌سازی و CRO

سهیل اعرابی از رنو می‌گوید: هفت اشتباه رایج در پروژه‌های شخصی‌سازی و CRO
این‌روزها بیش از پیش، از موضوعاتی همچون A/B تست، بهینه‌سازی نرخ تبدیل،...