محمدرضا اشرفی، مدیر مارکتینگ آژانس کلاکت: «آیا دیده شدن، به معنای تبلیغات خوب و موثر است؟»

محمدرضا اشرفی، مدیر مارکتینگ آژانس کلاکت: «آیا دیده شدن، به معنای تبلیغات خوب و موثر است؟»
چند روزی از تبلیغ عجیب و غریب طاهر تاج مادر در بازی دربی پایتخت می‌گذر...