از آفلاین به آنلاین، فلایرهایی که از خیابان به قلب شبکه‌های اجتماعی رفتند

از آفلاین به آنلاین، فلایرهایی که از خیابان به قلب شبکه‌های اجتماعی رفتند
پس از این که تیم مارکتینگ کارنامه برای شروع تبلیغات آفلاین برای معرفی...