گزارش چالش دوستی دلینو به قلم گلاره چگینی، سرپرست بازاریابی دلینو

گزارش چالش دوستی دلینو به قلم گلاره چگینی، سرپرست بازاریابی دلینو
دلینو، به عنوان‌ یک استارت‌آپ سفارش آنلاین غذا رسما در سال ۱۳۹۵ با سرم...