امیر قربانی مدیر محصول اسنپ‌فود از پشتیبانی آنلاین اسنپ‌فود، قدمی در راستای بهبود تجربه کاربری می‌گوید!

امیر قربانی مدیر محصول اسنپ‌فود از پشتیبانی آنلاین اسنپ‌فود، قدمی در راستای بهبود تجربه کاربری می‌گوید!
کسب‌وکارهای حوزه دلیوری غذا، کسب‌وکارهایی با حجم بالای تماس، با پشتیبا...