پرسونای بازاریابی (Persona) چیست و چطور پرسونا مشتریان خود را طراحی کنیم؟

پرسونای بازاریابی (Persona) چیست و چطور پرسونا مشتریان خود را طراحی کنیم؟
پرسونای مشتری مثل یک عکس فوری از مشتری ایده‌آل شماست. پرسونا (Characte...