الهام چاقری مدیر ارشد برند شرکت شیبا از تولید بزرگترین پاستیل دنیا می‌گوید

الهام چاقری مدیر ارشد برند شرکت شیبا از تولید بزرگترین پاستیل دنیا می‌گوید
برند شیبا متعلق به شرکت تولیدی شیوا، قدیمی‌ترین برند تولیدکننده پاستیل...