فلایتیو چطور به تگ‌لاین جدیدش (دنیات رو کشف کن) رسید؟

فلایتیو چطور به تگ‌لاین جدیدش (دنیات رو کشف کن) رسید؟
ابی و کیا هر دو عضوی از استارت‌آپ فلایتیو هستند. هر دو در منصب نویسنده...