چطور یک توییت، ۲ میلیون بازدید گرفت؟! مطالعه موردی کمپین توییتری تیمچه

چطور یک توییت، ۲ میلیون بازدید گرفت؟! مطالعه موردی کمپین توییتری تیمچه
در کمپین توییتری تیمچه چه گذشت؟توییتر یکی از پلتفرم‌های اجتماعی است که...