منصور کیارش مدیر ارشد بازاریابی اُکالا از تقابل پرفورمنسی‌ها با کانسپتی‌ها می‌گوید

منصور کیارش مدیر ارشد بازاریابی اُکالا از تقابل پرفورمنسی‌ها با کانسپتی‌ها می‌گوید
سخت ترین تقابل ذهنی در یک واحد مارکتینگ، بین پرفورمنس کارهاست و کانسپت...